วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2023

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดพิธีมอบทุนและการจัดแสดงผลงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25

ภูมิภาค

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดพิธีมอบทุนและการจัดแสดงผลงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25

วันอังคาร ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566, 18.57 น.

ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวบน Facebook คลิกที่นี่                   


วันนี้ ( 24 ม.ค.66 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อวานนี้ (วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีมอบทุนและการจัดแสดงผลงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 (YSC2023) ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงาน นางอติพร  สุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่เยาวชนและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานที่ได้รับทุน พร้อมมอบทุนสนับสนุน 37 โครงงาน นางสาวสุนทรีย์  กริชชัยศักดิ์ หัวหน้าโครงการ YSC ให้เกียรติร่วมพิธีมอบทุนฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี  หิรัญพงศ์สิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะผู้ประสานงานโครงการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ : Young Scientist Competition ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดพิธีมอบทุนและการจัดแสดงผลงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนเด็กไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย ทั้งจากโรงเรียนรัฐบาล เอกชน และโรงเรียนนานาชาติ ให้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ ในระดับประเทศ และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในงาน Regeneron International Science and Engineering Fair 2023 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อไป

 


ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมเป็นศูนย์ประสานงานจัดโครงการ YSC มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 14 ปี ติดต่อกัน สำหรับในปีนี้ มีการส่งข้อเสนอโครงงานเข้าประกวดทั้งสิ้น จำนวน 206 โครงงานจากโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งมีโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกและส่งรายงานขอรับทุนสนับสนุนรอบแรก เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการจัดทำโครงงาน จำนวน 37 ทุน ทุนละ 3,000 บาท ได้แก่ สาขาชีววิทยา 4 โครงงาน สาขาเคมี 8 โครงงาน สาขาฟิสิกส์ พลังงานและดาราศาสตร์ 4 โครงงาน สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 โครงงาน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 3 โครงงาน สาขาวัสดุศาสตร์ 5 โครงงาน สาขาคอมพิวเตอร์ 7 โครงงาน และสาขาคณิตศาสตร์ 2 โครงงาน เพื่อเป็นตัวแทนแต่ละสาขาเข้าร่วมการแข่งขันระดับในระดับประเทศ และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเวทีการประกวดแข่งขันผลงานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน และเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่มีอายุในระหว่าง 12 – 20 ปี ที่มีความสามารถจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งประโยชน์จากการแข่งขัน และรางวัลที่ได้รับ ยังเป็นการแสดงฝีมือและผลงานในเวทีวิทยาศาสตร์ระดับโลก นับเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวด และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยต่อไป